Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy làm tôi hạnh phúc."

Dịch:She makes me happy.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/frostphantom

câu này nghĩa sâu phết :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

which meaning do you think?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/frostphantom

she makes me happy -> cô ấy làm tôi sướng :))

2 năm trước