Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/linh213640

"We are going to my brother's house."

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linh213640

chúng tôi đang đi đến nhà anh trai tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

where is his house?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

sao câu này ( to be going to ) giống tương lai quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We are going to my brother's house, We are going to my brother's house, We are going to my brother's house

1 năm trước