https://www.duolingo.com/linh213640

"We are going to my brother's house."

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linh213640

chúng tôi đang đi đến nhà anh trai tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

where is his house?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

sao câu này ( to be going to ) giống tương lai quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We are going to my brother's house, We are going to my brother's house, We are going to my brother's house

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.