"Phiên bản"

Dịch:The edition

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/giatam1
giatam1
  • 17
  • 16
  • 12

The version có được không Add?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

Nope

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Tôi cũng hay dùng "the version"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

@%$ có nghĩa là:@%$ lol

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

Edition

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.