"Những người đàn ông nghèo ăn súp."

Dịch:The poor men eat the soup.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ToanNguyen488096

The poor men eat soup.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.