Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những người đàn ông nghèo ăn súp."

Dịch:The poor men eat the soup.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ToanNguyen488096

The poor men eat soup.

6 tháng trước