"Các anh chị em của tôi đang viết với những cây bút đó."

Dịch:My siblings are writing with those pens.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.