Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Các anh chị em của tôi đang viết với những cây bút đó."

Dịch:My siblings are writing with those pens.

2 năm trước

0 Nhận xét