"Nước thì không sâu."

Dịch:The water is not deep.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenphuo141400

phải là sông hoặc biển chứ nói nước chưa hợp lý

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.