Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Giấc ngủ là quan trọng."

Dịch:Sleeping is important.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyencv90

"the sleep is important" why is it wrong?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lethanhhai94

Trong trường hợp này, mình dùng thêm mạo từ "the" có được không vậy các ban?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thangdutoan2016

Tôi cũng quen thêm the, báo sai. Bạn nào giải thích giùm với. Cảm ơn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnh10061998

The là giấc ngủ xác định rôig

1 năm trước