Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She took care of my dog."

Dịch:Cô ấy đã chăm sóc cho con chó của tôi.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 904

she looked after my dog

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 904

.

5 tháng trước