"Shetookcareofmydog."

Dịch:Cô ấy đã chăm sóc cho con chó của tôi.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1015

she looked after my dog

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1015

.

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.