https://www.duolingo.com/profile/luulytrang

Dịch thuật

Các bạn cho mình hỏi muốn mở chức năng dịch thuật thì làm thế nào vậy? Xin cảm ơn!

March 14, 2016

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/bao-ngoc

https://www.duolingo.com/comment/13021581. Nhưng dạo này hình như mod bận nên chưa có bài mới nhé bạn. Bạn có thể chọn theo dõi bài viết, khi nào có bài mới thì dịch nhé bạn

March 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/luulytrang

Cảm ơn bạn nhé

March 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bao-ngoc

Không có gì đâu bạn :)

March 20, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.