https://www.duolingo.com/luulytrang

Dịch thuật

Các bạn cho mình hỏi muốn mở chức năng dịch thuật thì làm thế nào vậy? Xin cảm ơn!

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 5
  • 3
  • 95

https://www.duolingo.com/comment/13021581. Nhưng dạo này hình như mod bận nên chưa có bài mới nhé bạn. Bạn có thể chọn theo dõi bài viết, khi nào có bài mới thì dịch nhé bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luulytrang

Cảm ơn bạn nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 5
  • 3
  • 95

Không có gì đâu bạn :)

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.