"He will know what to say."

Dịch:Anh ấy sẽ biết phải nói gì.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenducH299335

anh ấy sẽ biết nói cái gì" cũng được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

" anh ấy sẽ biết những gì để nói" không được sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Sao lại có chữ "phải" ở đây?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenCam

Tại sao có chữ "phải " ở câu này

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.