1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "We all live on islands."

"We all live on islands."

Translation:Wszyscy mieszkamy na wyspach.

March 14, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Pedro_el_Grande

Dlaczego nie została uznana opcja "Wszyscy żyjemy na wyspach"? To czasownik "to live" już nie oznacza "żyć"? Ciekawe...


https://www.duolingo.com/profile/Vengir

Zasadniczo w języku polskim istnieją dwa odpowiedniki słowa "live". Słowo „mieszkać” odnosi się do zajmowania jakiegoś obszaru czy też domu. Słowo „żyć” jest używane bardziej w znaczeniu „egzystować”, „nie być martwym”. Osobiście, przynajmniej w swoim idiolekcie, dopuściłbym jednak przy czymś tak wielkim jak wyspy (tu także w domyśle jako „kontynenty”) obydwa słowa.


https://www.duolingo.com/profile/Davey944676

Would "They all live on islands" just be "Wszyscy mieszkają na wyspach"?


https://www.duolingo.com/profile/Vengir

Yes. Depending on the context, it can be "They all live on islands" or "Everybody lives on islands".


https://www.duolingo.com/profile/Davey944676

Brilliant! - you even answered the second part of my question, which I was kind of thinking about but didn't ask! Many Thanks, Vengir :)

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.