Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hôm nay là một ngày bình thường."

Dịch:Today is a normal day.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Duolingo

No la mot ngay binh thong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Duolingo

It is a normal day

2 năm trước