Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/linh213640

"Where are we going to go on Wednesday?"

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-di-son

Một vài bạn hỏi rằng: Tại sao tôi chọn goes hay bất cứ thứ gì khác ngoài go mà ko được.

Đó là vì sau khi chia ở dạng tương lai (going to hoặc will) . Verb luôn ở dạng V0 (Nguyên mẫu)

Chúc các bạn ấy học tốt

1 năm trước