https://www.duolingo.com/linh213640

"Where are we going to go on Wednesday?"

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-di-son

Một vài bạn hỏi rằng: Tại sao tôi chọn goes hay bất cứ thứ gì khác ngoài go mà ko được.

Đó là vì sau khi chia ở dạng tương lai (going to hoặc will) . Verb luôn ở dạng V0 (Nguyên mẫu)

Chúc các bạn ấy học tốt

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.