"Nó thì không nghiêm trọng."

Dịch:It is not serious.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuckhaiVu

It is not serious

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhlong060485

It is not serious

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.