Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hello, what is your name?"

Dịch:Xin chào, bạn tên là gì?

2 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JessicaSwift2005

xin chào , tên của bạn là gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThNguyn913218

Ten khoa

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/DieuLinhhv05

hi how old are you sumovinh2006

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHuon998338

I am a CR7

2 ngày trước

https://www.duolingo.com/VuongDat7A1

Vuong Minh Dat is my full name

1 năm trước

https://www.duolingo.com/wr22

Trả lời sao cũng cho là sai

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/VuongTieuL

i like the question

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiuTrng298401

Xin chào bạn tên gì đó ? Hông được hả mọi người

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrinhMinhAnh2k6

My name Mynh Anh. What your name?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/UynMy858766

My name My,full name Đặng Thị Uyển My

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/JessicaSwift2005

Nice to meet you ! I'm from America. Where are you from?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thng585813

Oh sorry . Tui đã bỏ lỡ một dấu cách :))

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HngGiang384397

my name Giang

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DieuLinhhv05

linh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sumovinh2006

vinh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DieuLinhhv05

i am from viet nam

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Meitantei_Conan

Chào, tên của bạn là gì?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HngGiang384397

I from Thanh Hóa were are you from ?

1 năm trước