"Hello, what is your name?"

Dịch:Xin chào, bạn tên là gì?

2 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JessicaSwift2005

xin chào , tên của bạn là gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThNguyn913218

Ten khoa

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/DieuLinhhv05

hi how old are you sumovinh2006

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHuon998338

I am a CR7

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/VuongDat7A1

Vuong Minh Dat is my full name

1 năm trước

https://www.duolingo.com/wr22

Trả lời sao cũng cho là sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VuongTieuL

i like the question

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiuTrng298401

Xin chào bạn tên gì đó ? Hông được hả mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrinhMinhAnh2k9

My name Mynh Anh. What your name?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/UynMy858766

My name My,full name Đặng Thị Uyển My

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/lmXHcK

Mik ghi là hello,what is your nane mà vân dk

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/H2nxK

Xin chào, tên cậu là gì? CŨNG ĐÚNG MÀ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThomasNg.44

Ai mà dịch không đúng chắc là mất gốc anh văn rồi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/lynhunh

Xin chào, tên bạn là gì thế?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhucNguyen77744

Dễ ẹt

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinHaiLua

Hello, what is your name có thể thay thế bằng: hi, what is your name mà. Không cho người học sáng tạo, đổi mới à.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/JessicaSwift2005

Nice to meet you ! I'm from America. Where are you from?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thng585813

Oh sorry . Tui đã bỏ lỡ một dấu cách :))

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/TinhCaCa

"Xin chào, tên của bạn là gì vậy ? " bị báo sai

5 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.