Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những đôi giày thì cần thiết."

Dịch:The shoes are necessary.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bluecloudysky

these shoes are necessary ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/z4Gl1

necessary vs imprtant dc het chu nhi

1 năm trước