"How much is this racket?"

Dịch:Cái vợt này giá là bao nhiêu ?

March 15, 2016

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/luongngocduyen

vợt này giá bao nhiêu cũng sai à

March 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dungnakaijma

Ở đây dịch quan trọng đúng hay sai, ko phải dịch thêm bớt cắt xén câu hay dịch diễn cảm đâu

September 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/unniwonky

Haha

September 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/buithaoan1

mình dịch giá của chiếc vợt này là bao nhiêu sao lại sai

May 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TrungPetMrTe

tôi nghĩ nếu dịch như thế thì phải thêm nghĩa từ "giá" nữa. ok còn nói "chiếc vợt này bao nhiêu" nói cách ngắn gọn hơn cũng đúng.

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/SonBui5

"Giá cây vợt này bao nhiêu" mà sai à???? Hài. :).

September 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NUB11

Gợi ý viết hoa chữ "Cái" rồi thì dùng đi @@

November 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/01678546548

chiếc vợt này giá nhiêu

April 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/buiducthinh

Cái vợt tennis này giá bao nhiêu

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Lion866306

NBJhyiibnih.

August 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NEWGAMER5

T_T why fk

June 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TrngHong17

one hundred twenty

September 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hieu412864

Cái vợt này bao nhiêu tiền. Được chấp nhận

December 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/miqueen5

Chiếc vợt này thì giá bao nhiêu cũng sai ah

July 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thanh844814

Vãi

August 18, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.