Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How much is this racket?"

Dịch:Cái vợt này giá là bao nhiêu ?

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongngocduyen

vợt này giá bao nhiêu cũng sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/unniwonky

Haha

1 ngày trước

https://www.duolingo.com/TrngHong17

one hundred twenty

6 ngày trước