"How much is this racket?"

Dịch:Cái vợt này giá là bao nhiêu ?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongngocduyen

vợt này giá bao nhiêu cũng sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/unniwonky

Haha

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Ở đây dịch quan trọng đúng hay sai, ko phải dịch thêm bớt cắt xén câu hay dịch diễn cảm đâu

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngHong17

one hundred twenty

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.