Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How much is this racket?"

Dịch:Cái vợt này giá là bao nhiêu ?

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongngocduyen

vợt này giá bao nhiêu cũng sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan1

mình dịch giá của chiếc vợt này là bao nhiêu sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungPetMrTe

tôi nghĩ nếu dịch như thế thì phải thêm nghĩa từ "giá" nữa. ok còn nói "chiếc vợt này bao nhiêu" nói cách ngắn gọn hơn cũng đúng.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SonBui5

"Giá cây vợt này bao nhiêu" mà sai à???? Hài. :).

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NUB11

Gợi ý viết hoa chữ "Cái" rồi thì dùng đi @@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/01678546548

chiếc vợt này giá nhiêu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buiducthinh

Cái vợt tennis này giá bao nhiêu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lion866306

NBJhyiibnih.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NEWGAMER5

T_T why fk

2 tháng trước