Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/tuantrungb2

Làm sao để thêm một khóa học

Chào các bạn, mong các bạn chỉ cho mình biết cách để học thêm nhiều ngôn ngữ nữa trên duolingo. Cảm ơn

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Suzue_
_Suzue_
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2
2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuantrungb2

Cách này học ngôn ngữ khác bằng tiếng Việt được không bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Suzue_
_Suzue_
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2

chưa có khóa nào tiếng việt ngoại trừ tiếng anh đâu bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuantrungb2

Vậy cảm ơn bạn

2 năm trước