Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ định nghĩa điều đó như thế nào?"

Dịch:How do they define that?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hson2005

define khác với definition như thế nào

1 năm trước