Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tháng Mười Một"

Dịch:November

0
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

november

1
Trả lời1 năm trước