https://www.duolingo.com/profile/owainl

Misoedd

Rwy'n rhygl yn Gymraeg a ges i erioed fy nysgu i ddweud 'mis' o flaen bob un o'r misoedd. Rwy'n deall y gall yna fod amwyster gyda mis Hydref ond mae'n waith caled orfod teipio 'Mis' tro ar ol tro er mwyn osgoi hyn!

March 16, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/rmcode
Mod
  • 2125

Cofia nid i chi mae'r cwrs wedi ei gynllunio ond i ddysgwyr ac mae'n bwysig iddyn nhw wybod y gwahaniaeth rhwng 'dydd Mawrth', 'mis Mawrth' a'r blaned Mawrth, 'mis Hydref' a 'tymor yr Hydref' ac yn y blaen


https://www.duolingo.com/profile/owainl

Digon teg. Dw i jyst yn ddiog, dyna i gyd!

Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.