Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta sẽ có các vấn đề."

Dịch:We will have problems.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethanhhai94

We will have issues được ko vậy mods?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 25
  • 10
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2

No!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tangthy

Ai mà biêt

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Huongheoo13

matter ko đc hả trời

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tangthy

Không biêt luôn

11 tháng trước