"Chúng ta sẽ có các vấn đề."

Dịch:We will have problems.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethanhhai94

We will have issues được ko vậy mods?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 25
  • 10
  • 10
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 2
  • 9

No!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tangthy

Ai mà biêt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thi366536

Khi nào dùng "the" và khi nào không dùng vậy ạ?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.