Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The audience love his attitude."

Dịch:Khán giả yêu thái độ của anh ấy.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyVy021196

Khán giả yêu quan điểm của anh ấy cũng đúng vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GreatTran
GreatTran
  • 13
  • 9
  • 5
  • 3
  • 3

Ad thêm đáp án "cậu ấy" nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaNam2005

Cậu ấy cũng đc vậy,chấm máy móc quá

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/votaduc
votaduc
  • 14
  • 4
  • 2
  • 2

nghĩa cụt quá

1 năm trước