Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/_Alex-Er_

Math Vocabulary in Math Violympic

_Alex-Er_
 • 10
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

Cho hỏi mấy từ vựng toán tiếng thật thông dụng trên Math Violympic đi. Mai thi rồi, nhất là vòng 9, mình thấy được sẽ cảm tạ 20 lingots cảm ơn nhiều ^_^

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 159

Cần từ vựng toán bằng tiếng Anh đó hả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 159

Đây gọi là tấm lòng https://www.duolingo.com/comment/13977201

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Suzue_
_Suzue_
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2

nhưng nếu thi toán tiếng anh thì mấy cái đó ko liên quan mấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 159

để tìm thêm cho em nó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Story_
_Story_
 • 22
 • 20
 • 3

Thật thông dụng á, mình tưởng bạn thi đến vòng 9 thì đủ hiểu rùi mờ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 159

Lúc lại mới thấy. Vô đây luyện giải bằng tiếng Anh đi chú https://www.duolingo.com/comment/12229290

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Alex-Er_
_Alex-Er_
 • 10
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2

thanks chị

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MyHueBui

em vô cùng thích duolingo haha

1 năm trước