"Tôi chưa bao giờ gặp cô ấy."

Dịch:I have never met her.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KathyTruc25

Tại sao lại dùng "never" mà ko được dùng thể phủ định "have not" vậy mọi người? Giải thích giúp với

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tint786047

Vì never nghĩa là không bao giờ

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.