1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Respect is something very im…

"Respect is something very important."

Dịch:Sự tôn trọng là một điều gì đó rất quan trọng.

March 17, 2016

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VnNguyn515096

Chỉ thiếu từ "rất"

August 9, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.