Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not know your size."

Dịch:Tôi không biết cỡ của bạn.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ToanHoHuu

Size...sssss mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ledinhlam

phat am sai :D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn

I don't know your size

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

Phát âm từ your sao như you vậy các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PoorBoy0603

kích cỡ của cái gì cơ?

1 năm trước