"Nie chcę nic robić."

Translation:I do not want to do anything.

March 19, 2016

11 Comments


https://www.duolingo.com/Rosencrantz247

Dlaczego 'nic' a nie 'niczego' w tym zdaniem?

March 19, 2016

https://www.duolingo.com/Emwue

Dlaczego 'nic' a nie 'niczego' w tym zdaniu?

Tak naprawdę, powinno być "Nie chcę niczego robić", o ile mnie pamięć nie myli, ale Polakom nie zawsze się chce, szczególnie wtedy gdy poprawna opcja wymaga więcej gadania. ;-)

(TBH, it should be "Nie chcę niczego robić", IIRC, but sometimes Poles take shortcuts, especially when the correct option is longer and requires more talking ;-) )

March 19, 2016

https://www.duolingo.com/mihxal

Well, if someone doesn't want to do anything then talk too ;)

March 19, 2016

https://www.duolingo.com/NathanNort10

Why can't it be: "I do not want anything to do"?

December 4, 2018

https://www.duolingo.com/Unbedingt

"Nie chcę nic robić." - Ani ja. Is that correct for "Neither do I"?

May 12, 2016

https://www.duolingo.com/mihxal

yes

May 20, 2016

https://www.duolingo.com/czajnik3

Why isn't 'don't' accepted in this case? Only a full 'do not'

September 28, 2018

https://www.duolingo.com/Jellei

Such contractions should always work automatically.

September 30, 2018

https://www.duolingo.com/chce_polski

Ja chce tylko lezyzc na lozko... Bruno Mars

September 28, 2018

https://www.duolingo.com/Jellei

"leżeć na łóżku" :)

September 30, 2018
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.