Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Those shoes do not belong to me."

Dịch:Những đôi giày đó không thuộc về tôi.

2 năm trước

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan