Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You are eating my lunch!"

Dịch:Bạn đang ăn bữa ăn trưa của tôi!

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieulwu99

Thêm từ "đấy" ở cuối câu và cũng sai?

2 năm trước