"You are eating my lunch!"

Dịch:Bạn đang ăn bữa ăn trưa của tôi!

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieulwu99

Thêm từ "đấy" ở cuối câu và cũng sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lHong445139

Dich sai roi

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.