Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tourists have no permission to enter the castle."

Dịch:Những du khách không có sự cho phép để vào lâu đài.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sakura758711

Mời các bạn vào club BJ2AH

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThnhPhm8

'khách du lịch' hoàn toàn có thể là nhiều người mà nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lenxii_nguyen

du khách không có sự cho phép vào lâu đài cũng Sai >.<

2 năm trước

Thảo luận liên quan