"Bạn sẽ đếm từ một đến năm."

Dịch:You will count from one to five.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Với ngữ cảnh phù hợp thì câu "You are going to count from one to give" vẫn có thể được chấp nhận mà.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.