Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ đếm từ một đến năm."

Dịch:You will count from one to five.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Với ngữ cảnh phù hợp thì câu "You are going to count from one to give" vẫn có thể được chấp nhận mà.

2 năm trước