Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She answers the questions."

Dịch:Cô ấy trả lời những câu hỏi.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 131

Câu này mình trả lời y như đáp án chỉ có điều không gõ dấu. Nhưng máy báo sai. Những câu khác mình cũng làm như thế nhưng lại được chấp nhận mà.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trung569176

cô gái trả lời những câu hỏi sai ?

2 tháng trước