"She answers the questions."

Dịch:Cô ấy trả lời những câu hỏi.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Câu này mình trả lời y như đáp án chỉ có điều không gõ dấu. Nhưng máy báo sai. Những câu khác mình cũng làm như thế nhưng lại được chấp nhận mà.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trung569176

cô gái trả lời những câu hỏi sai ?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/quachdat89

Trả lời Các câu hỏi cũng sai

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngovantong

đọc nghe không nổi luôn

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.