Duolingo is the most popular way to learn languages in the world. Best of all, it's 100% free!

https://www.duolingo.com/Mat-Eo416

Stipendioj por NASK por Kanadanoj / Scholarships for NASK for Canadians

Mat-Eo416
 • 20
 • 17
 • 15
 • 3
 • 2

La Kanada Esperanto-Asocio (KEA) disponigas ĝis po du stipendiojn de ĝis 1000 CAD por ebligi partoprenon en la ĉijara Nord-Amerika Somera Kursaro (NASK) http://nask.esperanto-usa.org/. Ĉiu petanto,

(a) estu Kanada loĝanto;

(b) estu membro de KEA. Ni bonvenigas petojn de novaj membroj de KEA, kaj oni eĉ povas aliĝi ĉe http://esperanto.ca/eo/kea/membreco kaj tuj poste peti stipendion; kaj

(c) sendu mesaĝon, en kiu oni pravigas sian peton, al Geoffrey Greatrex greatrex(ĉe)uottawa.ca, ĝis 15a de Aprilo 2016. Estas rekomendinde, ke oni priskribu siajn jamajn spertojn en Esperantujo, kaj ke oni skribu sian mesaĝon en Esperanto. Ne timu, se via Esperanto ne estas perfekta; vi havas pli bonan ŝancon ricevi stipendion, se via mesaĝo estas skribita en Esperanto kun eraroj, ol se ĝi estas skribita en alia lingvo.

Ni kutime ricevas malmultajn petojn por stipendioj, do ĉiu peto ja konsideriĝos. Decidos pri la aljuĝo de stipendioj la eduka komisiono de KEA.

The Canadian Esperanto Association (KEA) is making up to two scholarships of up to 1000 CAD available to enable participation in this year’s North American Summer Esperanto Institute (NASK) http://nask.esperanto-usa.org/. Each applicant,

(a) shall be a Canadian resident;

(b) shall be a member of KEA — We welcome applications from new members of KEA, and one can even join at http://esperanto.ca/kea/membreco and immediately apply for a scholarship;

(c) shall send a message, in which they justify their application, to Geoffrey Greatrex greatrex(ĉe)uottawa.ca, by April 15, 2016. It is recommended that applicants describe their previous experience in the Esperanto community, and that they write their application in Esperanto. Don’t worry if your Esperanto isn’t perfect; you have a better chance of receiving a scholarship if your message is written in Esperanto with mistakes than if it’s written in another language.

We usually don’t receive many applications for scholarships, so every application will certainly be considered. The decision to award scholarships will be made by the educational commission of KEA.

2 years ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/kdscavella
kdscavella
 • 12
 • 11
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3

Great post hopefully some people will apply, scholarships are always welcomed ....wish I was a Canadian resident :(

2 years ago

https://www.duolingo.com/Mat-Eo416
Mat-Eo416
 • 20
 • 17
 • 15
 • 3
 • 2

Alia stipendia helpo haveblas por plentempaj studentoj kaj instruistoj, kaj ankaŭ loĝantoj en latinamerikaj landoj. Sendu demandojn al la administranto. Kontrolu ĉe http://nask.esperanto-usa.org/venonta/

Other scholarships are available for full-time students, instructors, as well as applicants from Latin America. Send questions to the NASK administrator. Check http://nask.esperanto-usa.org/venonta/

2 years ago