"The students do not understand the examples."

Dịch:Các sinh viên không hiểu các ví dụ.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dovanhung26262

những học sinh không hiểu những ví dụ'' là sai à.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng773872

Mình cũng vậy. Máy mốc quá đáng

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinhLng4

App còn gặp nhiều lỗi, đây là một ví dụ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

"Các học sinh không hiểu những ví dụ" sao lại sai.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/everywhereguz

Những sinh viên không hiểu những ví dụ. Sao lại sai nhỉ?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.