Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The students do not understand the examples."

Dịch:Các sinh viên không hiểu các ví dụ.

0
2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dovanhung26262

những học sinh không hiểu những ví dụ'' là sai à.

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng773872

Mình cũng vậy. Máy mốc quá đáng

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinhLng4

App còn gặp nhiều lỗi, đây là một ví dụ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

"Các học sinh không hiểu những ví dụ" sao lại sai.

0
Trả lời1 tuần trước