1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Αυτοί είχαν καθοδηγήσει το χ…

"Αυτοί είχαν καθοδηγήσει το χωριό."

Μετάφραση:They had led the village.

March 20, 2016

5 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/Jacques_JD

They had guided the village makes more sense than the proposed translation.

To lead = οδηγώ, κατευθύνω περισσότερο (αλλά όχι αποκλειστικά) με την κυριολεκτική έννοια. To show the way, to direct.


https://www.duolingo.com/profile/wchargin

I think "to lead the village" is fine. I mean, you can have a "village leader," someone who leads, or guides, the village. (NAmE)


https://www.duolingo.com/profile/Jacques_JD

I agree; but "they had guided the village" is just as a correct translation and should be added as an acceptable answer, don't you think? For the time being it is not accepted.


https://www.duolingo.com/profile/wchargin

Oh! I see. Yeah, I agree that it should be accepted. (I thought you were saying that "led" was wrong, not that "guided" was right.)


https://www.duolingo.com/profile/Jacques_JD

Personally, I'd use lead to translate "οδηγώ" and guide in the case of "καθοδηγώ", as in:

  • They had led the village out of the forest, to a safe refuge.
  • They had guided the village into abandoning polygamy.
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.