"Αυτοί είχαν καθοδηγήσει το χωριό."

Μετάφραση:They had led the village.

πριν από 2 χρόνια

5 σχόλια


https://www.duolingo.com/Jacques_JD
Jacques_JD
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 16
 • 10
 • 1007

They had guided the village makes more sense than the proposed translation.

To lead = οδηγώ, κατευθύνω περισσότερο (αλλά όχι αποκλειστικά) με την κυριολεκτική έννοια. To show the way, to direct.

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/wchargin
wchargin
 • 25
 • 24
 • 19
 • 1654

I think "to lead the village" is fine. I mean, you can have a "village leader," someone who leads, or guides, the village. (NAmE)

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/Jacques_JD
Jacques_JD
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 16
 • 10
 • 1007

I agree; but "they had guided the village" is just as a correct translation and should be added as an acceptable answer, don't you think? For the time being it is not accepted.

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/wchargin
wchargin
 • 25
 • 24
 • 19
 • 1654

Oh! I see. Yeah, I agree that it should be accepted. (I thought you were saying that "led" was wrong, not that "guided" was right.)

πριν από 2 χρόνια

https://www.duolingo.com/Jacques_JD
Jacques_JD
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 16
 • 10
 • 1007

Personally, I'd use lead to translate "οδηγώ" and guide in the case of "καθοδηγώ", as in:

 • They had led the village out of the forest, to a safe refuge.
 • They had guided the village into abandoning polygamy.
πριν από 2 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.