Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi có những kết quả."

Dịch:We have results.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethanhhai94

" we have the results" cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Mình ghi vậy bị sai !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lethitu

tại sao we have the results lại không được nhỉ các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

we read the results. (không ''the'' thì sai). We have results. (có ''the'' thì sai) sao vậy ta?

10 tháng trước