"She is ill."

Dịch:Cô ấy bị bệnh.

3/21/2016, 4:20:19 AM

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maikim3

Doc hoai ma may k nghe la sao

3/21/2016, 4:20:19 AM

https://www.duolingo.com/Thinhnh2

Đọc mãi không đc, không thể qua bài. Có sai sót gì không nhỉ, những câu khác chỉ 1 - 2 lần là ok.

6/5/2016, 2:58:35 PM

https://www.duolingo.com/Thinhnh2

Câu này bị lỗi rồi mod ơi. Chỉ nhận đc she is còn từ ill không nhận.

6/5/2016, 3:08:24 PM

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

ill, sick, illness : chúng dùng sao vây moi nguoi ?

9/27/2016, 6:00:00 AM

https://www.duolingo.com/lethithuph4

cô ấy bị đau

1/4/2017, 10:07:36 AM

https://www.duolingo.com/ThoPhm171207

Phát âm mình k nghe ra cái j hết á

11/23/2017, 3:02:30 PM

https://www.duolingo.com/thoale15

Sau be dùng noun được ko ak

1/11/2018, 3:54:27 PM

https://www.duolingo.com/thoale15

Sau be dùng N đươck ko ak

1/11/2018, 3:55:36 PM

https://www.duolingo.com/oanh835253

K đến nỗi chứ

8/2/2018, 2:13:37 AM

https://www.duolingo.com/Nguynt554056

Từ ill đọc nge không ra luôn

10/2/2018, 2:07:14 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.