Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is ill."

Dịch:Cô ấy bị bệnh.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maikim3

Doc hoai ma may k nghe la sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thinhnh2

Đọc mãi không đc, không thể qua bài. Có sai sót gì không nhỉ, những câu khác chỉ 1 - 2 lần là ok.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thinhnh2

Câu này bị lỗi rồi mod ơi. Chỉ nhận đc she is còn từ ill không nhận.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HDUNGK8779

ill, sick, illness : chúng dùng sao vây moi nguoi ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lethithuph4

cô ấy bị đau

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoPhm171207

Phát âm mình k nghe ra cái j hết á

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Sau be dùng noun được ko ak

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Sau be dùng N đươck ko ak

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/oanh835253

K đến nỗi chứ

1 tháng trước