https://www.duolingo.com/Hiptone

Duolingo! Chức năng thông báo khi quên học mỗi ngày qua email đã bị lỗi rồi.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Scorpio2005

lúc trước duolingo cũng thường nhắc mình học qua email nhưng giờ thì giống bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hiptone

Tôi đã cài đặt thông báo gửi email 3pm, nhưng hai ngày nay 7pm vẫn không nhận được!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynkhnhlinh5

của tớ thì vẫn như thường

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.