1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. Duolingo! Chức năng thông báo…

https://www.duolingo.com/profile/Hiptone

Duolingo! Chức năng thông báo khi quên học mỗi ngày qua email đã bị lỗi rồi.

March 21, 2016

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Scorpio2005

lúc trước duolingo cũng thường nhắc mình học qua email nhưng giờ thì giống bạn


https://www.duolingo.com/profile/Hiptone

Tôi đã cài đặt thông báo gửi email 3pm, nhưng hai ngày nay 7pm vẫn không nhận được!


https://www.duolingo.com/profile/nguynkhnhlinh5

của tớ thì vẫn như thường

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.