Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They are not going to believe me."

Dịch:Họ sẽ không tin tôi.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/RoobieLe

Chinh lai cau này dùm. Bó tay rồi đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 48

They are not going to bilieve me

3 tháng trước