"I am a pupil of this school."

Translation:Jestem uczniem tej szkoły.

March 21, 2016

14 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Tobias295979

Is szkoły in the genitive case here?


https://www.duolingo.com/profile/immery

yes. in this sentence it is singular genitive (szkoły can be also plural nominative=accusative)


https://www.duolingo.com/profile/stdeykun

What about "wychowankiem" instead of "uczniem"?


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

I guess that would be "alumn"...


https://www.duolingo.com/profile/Roland409314

Pupil - Uczeń ? W Polsce np. na psa mówi się to jest mój pupil.


https://www.duolingo.com/profile/alik1989

W przypadku powstania wątpliwości polecam zajrzeć do słownika.

Amerykanie tego słowa w tym znaczeniu nie używają. Zastępują je słowem "student", co jednak oznacza również "student uniwersytetu". Z powodów dydaktycznych więc używamy tu "pupil".


https://www.duolingo.com/profile/Galois33

Could you also have "Jestem uczniem w tej szkole."?


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Yes, it works, although it doesn't sound great to me.


https://www.duolingo.com/profile/Erskk1

Bruh i didn't know what pupil means


https://www.duolingo.com/profile/random8042

What is the feminine version of this? Uczennicą?


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Yes indeed :)


https://www.duolingo.com/profile/JoelPaisle

Doesn't seem to be accepted as an answer.


https://www.duolingo.com/profile/JoelPaisle

Actually I made a mistake with the verb. facepalm

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.