Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They write long letters."

Dịch:Họ viết những lá thư dài.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ptp2612005

tự nhiên viết dài làm gì?????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Newbe_N

Vì họ có nhiều điều muốn viết , hi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTran28432

sao lại sai: họ ấy viết những bức thư dài

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VoiiRung

Họ viết những lá thư dài dòng :V

1 năm trước