"Theywritelongletters."

Dịch:Họ viết những lá thư dài.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ptp2612005

tự nhiên viết dài làm gì?????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Newbe_N

Vì họ có nhiều điều muốn viết , hi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTran28432

sao lại sai: họ ấy viết những bức thư dài

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VoiiRung

Họ viết những lá thư dài dòng :V

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BoTrnMaPhi

''họ viết nhiều bức thư dài'' cũng sai ~~

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/phucdat06

WOW

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.