https://www.duolingo.com/nhungnhi170478

Muốn rời khỏi lớp học thì làm sao?

Muốn rời khỏi một lớp học mà mình đã tham gia trước đó thì phải làm thế nào?

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ngochai..
2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhungnhi170478

uh! Cảm ơn!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngochai..

Not at all ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Bạn vào cài đặt, sau đó vào đây:Progress Sharing. Rồi delete thui

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Scorpio2005

bạn click vào => Đây Nè

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.