Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Gió thì lạnh hôm nay."

Dịch:The wind is cold today.

2 năm trước

0 Nhận xét