"Không có thuế ở quốc gia này."

Dịch:There is no tax in this country.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daicacongan

Go to Panama

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nomadphoebe

I want to live in this country! :))) No tax :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CngNguynMn2

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mivanthan

Tax heaven =))

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.