"The grass is green."

Translation:Mae'r glaswellt yn las.

March 23, 2016

7 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/AndrewJone278926

Shouldn't this be mae'r glaswellt yn wyrdd? As the answer translates to the grass is blue?


https://www.duolingo.com/profile/StephenJones2

This is an interesting one. In Cymraeg 'green' - when green relates to growing things (like plants) - is 'glas' rather than 'gwyrdd'.


https://www.duolingo.com/profile/ibisc

glas can mean 'blue', 'green' (as SJ2 says, especially with things that grow), 'clear' and also 'fresh' and sometimes 'inexperienced', all depending on the context.


https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

Ydy "glas" dal yn cael ei ddefnyddio am "green"? Dydw i ddim wedi gweld o yn cael ei ddefnyddio fel yna yn Gymraeg modern, a dydyn nhw ddim yn dysgu ni i ddefnyddio fo fel yna yn yr ysgol. Beth bynnag, yn fy marn i ddylai fod "Mae'r glaswellt yn wyrdd." yn ateb derbyniol hefyd.


https://www.duolingo.com/profile/ibisc

Ydy, wir, yn enwedig am bethau sy'n glas-wyrdd neu fel lliw y môr weithiau, a glaswellt newydd ddechrau tyfu - fresh, efallai. Mae enghreifftiau yn y GPC.

Hefyd gyda 'llwyd', sy'n cael ei ddefnyddio am ryw arlliwiau dywyll, di-liw o 'frown' (mewn cymhariaeth â 'gwinau', sy'n golygu arlliwiau o frown fel chestnut, neu bay). Mae 'y gwinau' yn beth awyddocaol yn y nofel 'Lliwiau'r Eira' gan Alun Jones, Llŷn.

Hefyd, 'melyn' sy'n gallu cynnwys rhai arlliwiau fel 'hufen' neu beige. Er enghraifft, ysgrifennodd Kate Roberts (yn 'Y Lôn Wen'?) rywbeth am draethau Môn yn 'disgleirio yn yr Haul fel croen ebol melyn'.

Tipyn hen-ffasiwn nawr, efallai? Ond Cymraeg coeth, beth bynnag.

Mae freshers mewn prifysgol yn cael eu henwi 'gleision', hefyd.


https://www.duolingo.com/profile/areddragon

Ddysgon ni ddim i ddefnyddio "glas" am "green" yn y dosbarth cymraeg yn yr ysgol saesneg, ond wnaethon ni'n cymraeg ail iaith TGAU.


https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

Hmm efallai mai pobl yn dal i ddefnyddio fo fel yna yn rhai llefydd. Mi ddysgais i Gymraeg (Tafodiaith y Gogledd) yn ysgol gynradd a oedd yn dysgu trwy gyfwng y Gymraeg.

Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.