Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đây là cách thức mà bảo hiểm hoạt động."

Dịch:This is how insurance works.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Kakalot151526

this is the way that insurance works

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

That is how insurance works

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

That là đó mà bạn ?

2 năm trước